Additionally, paste this code immediately after the opening tag: גרעין המדע - פארק קרסו למדע : פארק קרסו למדע
תערוכות אינטראקטיביות

גרעין המדע

התערוכה היחידה בישראל בשיתוף הקמ"ג (הקריה למחקר גרעיני) וסבא"א (סוכנות בינלאומית לאנרגיה אטומית) המדמה כור גרעיני אמיתי וחושפת את סודות האטום

המילה “אטום” עולה במדינת ישראל תחת קונוטציות שונות ומגוונות. לחלק מזכירה שיעורי פיזיקה, לחלק את המצב הבטחוני, ולאחרים שיטות מתקדמות באבחון ורפואה.

אנו מזמינים אתכם לתערוכה יחידה מסוגה בה תוכלו להכיר את “סודות האטום”, את היתרונות הטמונים בו ואת הנזקים העצומים שהוא יכול לגרום.

הנושאים בתערוכה:

מהו אטום? – הבנה בסיסית של תכונות האטום ומבנהו
זהירות, קרינה! – מהם סוגי הקריה הקיימים? אילו חומרים מחיי היום-יום פולטים קרינה? כיצד ניתן להתגונן מפני הקרינה, או להיעזר בה לתועלת האנושות?
ביקוע גרעיני –לסיור וירטואלי בכור גרעיני לייצור אנרגיה
קרינה בקטנה – יורים חלקיקי אטום ומייצרים אנרגיה בתגובה מבוקרת
נוגעים בחומרים – בעזרת מכשיר מיוחד, אתם מודדים בעצמכם את כמות הקרינה הנפלטת מחומרים שונים
בדיקה רפואית – היכרות עם יישומים רפואיים ממדע הגרעין: תצלומי רנטגן, מיפוי עצמות וקרינה.

ההמלצה שלנו

גילאים: 14 ומעלה כולל בוגרים, בוגרים וגמלאים
זמן ביקור: כ- שעה, שלוש, שעתיים

לפארק ישנה היכולת להתאים כל תערוכה לקבוצות גילים שונות – ילדים בוגרים וגמלאים