Additionally, paste this code immediately after the opening tag: אנרגיה - פארק קרסו למדע : פארק קרסו למדע
תערוכות אינטראקטיביות

אנרגיה

התערוכה האנרגטית ביותר שתלמד אתכם איך להפיק את האנרגיה, לשמור או לנצל אותה ולהבין את ההשפעה שלה על החיים והסביבה

מרגישים שיש לכם המון אנרגיה לבוא ולבקר בפארק? מה היא בעצם האנרגיה הזו? אתם יכולים לראות אותה? לגעת בה? או לשמוע אותה?
בגלל שעניתם על הכל ‘לא’ קשה מאוד להגדיר מה היא אנרגיה…
תערוכת האנרגיה בפארק תעשה לכם סדר ותגלו לבד מה היא בעצם אנרגיה, מה השימושים שלה ואיפה אנחנו פוגשים אותה בחיי היום יום…

התערוכה חוקרת את האנרגיה בתחומים הבאים:

כשהאנרגיה קולעת לסל – המרת אנרגיה עוזרת לכם במשחק כדור-סל.
אנרגיה וקלוריות – הצטרפו לתרגילי אופניים אנרגטיים ואולי ‘תשרפו’ קלוריות.
פוגשים את האנרגיה – יש המון  סוגי אנרגיות בחיינו וסביבתנו.

ההמלצה שלנו

גילאים: 10-14 שנים
זמן ביקור: כ- שעתיים, שלוש

לפארק ישנה היכולת להתאים כל תערוכה לקבוצות גילים שונות – ילדים בוגרים וגמלאים