Additionally, paste this code immediately after the opening tag: תכניות STEM לשנת תש"פ - פארק קרסו למדע : פארק קרסו למדע

תכניות STEM לשנת תש”פ

תכניות STEM לשנת תשפ”ב

פארק קרסו למדע מציע לכם מגוון תכניות חינוכיות חדשות מותאמות לכלל תלמידי מערכת החינוך בשיטת ה- STEM
שיטת ה-STEMת(Science, Technology, Engineering and Mathematics) הינה גישה שיתופית, הכרוכה בהשתתפות פעילה של תלמידים בגילאי 12 הכיתות, תוך התמקדות בנושאי הליבה (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) והכנת הילדים לעתיד מוצלח בתחומים אלו.
המודל משלב גם צד אומנותי תוך מתן דגש על יצירתיות באמצעות פתרון בעיות וחשיבה ביקורתית.

“בנייה בסיסית” | לגילאי גן – א’
“גלי קול” | לכיתות ב’ – ג’
במהלך הפעילות נכיר ונחקור עקרון של בנייה עם בסיס רחב כך שמרכז המסה של המבנה יושב נמוך. במהלך הפעילות יערכו המשתתפים סיור אינטראקטיבי  בתערוכת הפארק בה ילמדו עקרונות המבנה היציב ושיווי משקל ויתמודדו עם משימת בנייה מגדל מחומרים השונים במהלכו יינתן דגש על תהליך תכנון הנדסי של תוצר תוך שילוב של תחומי מדע שונים כגון: תכונות החומרים ביחס אחד לשני.

משך הפעילות | 3-4 שעות

במהלך הפעילות נכיר ונחקור אופן היווצרות גלי קול ומה משפיע על גובה הצליל והעוצמה. במהלך הפעילות יערכו המשתתפים סיור אינטראקטיבי בתערוכות הפארק בהם ילמדו עקרונות מדעיים העומדים מאחורי היווצרות ומעבר קול ויתמודדו עם משימת בנייה רמקול במהלכה יינתן דגש על תהליך תכנון הנדסי של תוצר תוך שילוב של תחומי מדע השונים.

משך הפעילות | 3-4 שעות

“עקרון הגלגלות” | לכיתות ד’ – ה’ “עקרון הלחץ” | לכיתות ו’ – ח’
במהלך הפעילות יערכו התלמידים סיור אינטראקטיבי מודרך בתערוכות פארק השונות  במהלכו יכירו את עקרון הגלגלות והמנופים וילמדו כיצד אנו נעזרים בעיקרון זה ביום יום שלנו אפילו מבלי שנשים לב.
מעליות, מנופי בנייה, רכבלים, ועוד.
במהלך הפעילות יבצעו התלמידים פרויקט לבניית מתקן חילוץ קטן אשר יתמוך במשקל רב. על מנת שהמתקן יעבוד ביעילות, נדגיש להם את העקרונות שנלמדו במהלך הסיור תוך מתן דגש על תהליך תכנון הנדסי של תוצר.משך הפעילות | 3-4 שעות
במהלך הפעילות יערכו התלמידים סיור אינטראקטיבי מודרך בתערוכות הפארק השונות, במהלכו יכירו את עקרון הלחץ והחוק השלישי של ניוטון וילמדו כיצד הוא עוזר לנו ביום יום שלנו, מלוויינים ששוגרו לחלל, ספריי בבקבוק, מהאטמוספרה שלנו ועד קרקעית הים.
התלמידים יתמודדו עם פרויקט בניית רכב חלל בראשית II והחללית הזו, בשונה מהראשונה, מתוכננת לשאת מטען מאוד גדול ישירות לירח ועל התלמידים להעלות על רעיונות שונים לעשות זאת. בפרויקט יישמו המשתתפים עקרונות אשר למדו במהלך הסיור תוך מגן דגש על תהליך תכנון הנדסי של תוצר.משך הפעילות | 3-4 שעות
“המרות אנרגיה” | לכיתות ט’ – י”ב
במהלך הפעילות יערכו התלמידים סיור אינטראקטיבי מודרך בתערוכות הפארק השונות במהלכו יכירו את עקרונות של המרת אנרגיה החל מאנרגיה המופקת מאוכל שאנחנו אוכלים וכלה בהפקת חשמל בשיטות השונות.
התלמידים יתמודדו עם פרויקט בניית תחנות כוח המפיקות חשמל ממקורות ירוקים, כאשר הם יצטרכו לבחור מקור אנרגיה כתלות בתנאים גיאוגרפיים של אותו מקום. הפרויקט יתבסס על עקרונות של המרת אנרגיה אשר ילמדו במהלך הסיור תווך מתן דגש על תהליך תכנון הנדסי.משך הפעילות | 3-4 שעות

 

למידע וסגירת תאריכי ביקור צור קשר