Additionally, paste this code immediately after the opening tag: מסביב לכוכבים עם פארק קרסו למדע - פארק קרסו למדע : פארק קרסו למדע

מסביב לכוכבים עם פארק קרסו למדע

תכנית מדעית התנסותית לכיתות ה' בנושא אסטרונומיה

פארק קרסו למדע שמח להשיק – תכנית מדעית התנסותית לכיתות ה’ בנושא אסטרונומיה
תכנית ייחודית הכוללת שלושה מפגשי פעילות חווייתיים המועברים ע”י מדריכים מוסמכים מצוות מדריכי המוזיאון.
התכנית מותאמת לתכנית הלימודים של משרד החינוך
3 מפגשי פעילות כאשר שניים מתקיימים אצלכם בבית הספר ומפגש אחד בפארק קרסו למדע

להלן הפירוט:

מפגש ראשון בבית הספר: שעה וחצי.
חלק ראשון: כדור הארץ – כוכב הלכת בו אנו חיים.
מהם התנאים ההכרחיים לחיים? כוכב לכת דמוי ארץ – מהי מידת הדמיון הנדרשת?
האם קיימים כוכבי לכת אלטרנטיביים? ולמה אנחנו מחפשים כאלו?

חלק שני: מה נמצא שם בחוץ?
הסיבה שאנו רואים טוב את השמש ואת הירח. הבנה מעמיקה של פרופורציות וסדרי גודל.
השמש ומיקומה, כדור הארץ, הירח ומסלולם.
ההשפעות- תופעות מחזוריות : יממה, חודש ושנה.

 

מפגש שני: 3 שעות בפארק קרסו למדע
מהו כוכב לכת? ההבחנה בין כוכב לכת לכוכב.
סיור בעקבות כוכבי הלכת במערכת השמש. החניכים ירכיבו בסוף הסיור את מערכת השמש באמצעות חבלים ודגמי כוכבים. לשם כך הם יעברו סדנאות שונות שבסיום כל סדנה יקבלו את כוכב הלכת המתאים. במהלך הפעילות בפארק יעברו:

  • פעילות פלנטריום- דרך חווייתית להכיר את עולם האסטרונומיה.
  • פעילות MOVIE TIME החניכים יצרו את התנועתיות והמרחקים הנכונים של הגופים המסתובבים סביב השמש ויקבלו את הסרטון שהכינו אליהם לנייד.
  • יתנסו ב”משחקי מראות” ותעתועי ראיה – ויקבלו הבנה מעמיקה על אופי פעולתם של הטלסקופים השונים.
  • ידונו בהבדלים בין רובוט “חכם” ו”טיפש”- והיכולת שלהם ללמוד מן הסביבה- יאמדו את פעולתן של הגשושיות בחלל.

בונוס לבתי הספר: חצי שעה סיור הסבר על תערוכת הדינוזאורים החדשה בפארק. כיצד נכחדו – תאוריית המטאוריטים.

מפגש שלישי בבית הספר: שעה וחצי.

חקר החלל.
תחנת חלל– קווים לדמותה.

  • כיצד בנו את תחנת החלל הבינלאומית?
  • למה היא מסתובבת סביב כדור הארץ ולא נמשכת פנימה?
  • טיל כאמצעי שיגור – החניכים יתרגלו את מנגנון ההנעה הרקטית  באמצעות בניית דגם של מכונית הנוסעת כך.
  • מה האסטרונאוטים עושים שם כל היום? החניכים יהיו מדענים ליום אחד ויתנסו בניסוי כימי מרהיב.

בסיום הפעילות החניכים יעברו סיכום על החומר הנלמד באמצעות שאלות טריוויה וימשבו את כלל המפגשים שעברו.