Additionally, paste this code immediately after the opening tag: חינוך - פארק קרסו למדע : פארק קרסו למדע

חינוך

פארק קרסו למדע מציע מגוון פלטפורמות חינוכיות עבור בתי ספר מכל רחבי הארץ

פארק קרסו למדע מחדש עבורכם ומביא אליכם חוויות חינוכיות שלא נראו כמותם. תכניות חינוכיות מגוונות המתאימות לשכבות גיל משתנות, גנים ובתי ספר, התואמות את מסגרות הלימוד המוכתבות על ידי משרד החינוך.
מזמינים אתכם לבחור באחת מתכניות ההדרכה המוצעות באתר המוצעות לפי שכבות גיל, ולתאם את ביקורכם.
עם הגעתכם לפארק, יצוות אליכם מדריך מקצועי מטעמנו שידע להנגיש את החומר המדעי ברמה הרלוונטית לקהל היעד המבוקש.

בכל ביקור, יעשה תהליך של תיאום ציפיות, במהלכו יוחלט על נושא מדעי עליו יושם הדגש, תוך שימוש במודל אקדמי לפיתוח מצוינות בקרב התלמידים על פי שלושה מעגלים: חשיפה, העמקה וחקר.

לפרטים נוספים ולתיאום ביקור ניתן לפנות:

לספיר כהן במספר 08-6252606|| או לקבלת המוזיאון בטלפון 08-6252600

למידע וסגירת תאריכי ביקור צור קשר