banner
banner

קסם הקוסמוס

01/07/2013 - 01/04/2015

קסם הקוסמוס

 

 

 

 

 

 

 

התערוכה מורכבת מעבודותיהם של אמנים ישראלים אחדים שמגיבים ומתייחסים באופנים ובאמצעים שונים למבנה היקום. מבטם של האמנים משייט בין גרגר החול הזעיר כמין עולם ומלואו, דרך מבט על פני השטח של כוכבים שונים ועד למבנה המדהים של גלקסיה ספירלית.

האמנים מתייחסים בעבודותיהם לכוכבים ולגלקסיות ממשיות ומטפוריות - דמיוניות; לצורות יסוד תבוניות של סדר ואי-סדר (כאוס); למבני פרקטל טבעיים ולצורות גיאומטריות תרבותיות; לקסם הבריאה ולתחושת "הנשגב" שבסדר הקוסמי ועוד...

מערכת הכוכבים - החלק הגדול ביותר של היקום, המקרו - וגרגר החול - החלק הקטן ביותר, המיקור - מאפיינים בכך שהם עשויים ממרכבים פשוטים ובסיסיים.
נוכל לכנות את המרכיבים האלה בשמות שונים: אותיות או אותות, מספרים או אטומים, גלי אנרגיה, תדרים או חלקיקים, צורות, צלילים או צבעים.

סוד הקסם של המערכות הללו הוא פשטות וסדר.

כמו שכתב ויליאם בלייק: אם נדע להתבונן בריכוז ובקפידה ונפעיל את הדמיון החופשי ממגבלות, נוכל לגלות שהמיקרו והמקרו אחד הם: כל תבנית היקום כאילו "מקופלת" ו"מכווצת" בכל עלה, בכל גרגר חול או בכל תא מגופינו.  

  • האמנים המשתתפים בתערוכה: לארי אברמסון, בועז אהרונוביץ, גלעד אפרת, נחום טבת, מוחמד סעיד כלש, יונה לוי גרוסמן, דורית פלדמן, ראובן קדים.

 

מוצג 1   בועז אהרונוביץ, חומר אפל, 2011, הדפסת פיגמנט ארכיבית,   באדיבות גלריה לאמנות עכשווית, ת"א

מוצג 1-

מוצג 2 

  דורית פלדמן, נכתב באור 2009 , תצלום מודפס על נייר    פינארט ארכיבי, 180X50 ס"מ, אוסף האמנית

  דורית פלדמן, להט עמוק נסתר 2009 , תצלום מודפס על נייר   פינארט ארכיבי, 180X50 ס"מ, אוסף האמנית

מוצג 

2-

  מוצג 3

   לארי אברמסון, לילית II, 2001, שמן ואקריליק על בד,    150X150 ס"מ, אוסף האמן

  לארי אברמסון, אגרת, 2000, שמן ואקריליק על בד,    100X100 ס"מ, אוסף האמן 

  לארי אברמסון, אמוזרפו, 2000, שמן ואקריליק על בד,    37.5X37.5 ס"מ, אוסף האמן

מוצג

3-

  מוצג 4 

  מוחמד סעיד כלש, ללא כותרת, טריפטיכון, 2010, פורניר על   דיקט, 246 X 84  ס"מ, אוסף האמן

מוצג

4 - 

  מוצג 5

  מוחמד סעיד כלש, רוזטה 2006 , 136X100 ס"מ, אוסף    האמן

 מוצג

5 - 

  מוצג 6 

  ראובן קדים, גלקסיה, 2010, הדפסת לייזר "למדה",  105X105 ס"מ, אוסף האמן 

 מוצג

6 - 

  מוצג 7

  מוחמד סעיד כלש, גיאומטריה מלבן, 1996, 105X75 ס"מ,  אוסף האמן

 מוצג

7 - 

  מוצג 8

  דורית פלדמן, תצפית הנצפה 1993 ,ברזל נירוסטה, שקף    סיבכרום מואר 100*קוטר 40 ס"מ, אוסף האמנית

מוצג

8 -  

  מוצג 9

  מוחמד סעיד כלש, כוכב מתומן, 1993, קוטר 79 ס"מ, אוסף האמן 

  מוחמד סעיד כלש, כוכב פרח, 1996, קוטר 83 ס"מ, אוסף  האמן

 מוצג

9 - 

  מוצג 10

  דורית פלדמן, עינו של יופיטר (צדק) 1993 , שקף דוראטרנס    בקופסת אור 100*100 ס"מ, אוסף האמנית

 מוצג

10 - 

  מוצג 11

  גלעד אפרת, אבנים וחול מאדים2008 , שמן על בד, 110 X110 ס"מ, אוסף האמן

 מוצג

11 - 

  מוצג 12

  גלעד אפרת, ללא כותרת (ירח IV)י, 2006, שמן על פשתן,  150 X248 ס"מ, אוסף האמן

 מוצג

12 - 

  מוצג 13

 יונה לוי גרוסמן, ללא כותרת 166 ,שמן על בד, 100X100,    אוסף האמנית            

  יונה לוי גרוסמן, ללא כותרת 157 ,שמן על בד, 55X55, אוסף  האמנית      

  יונה לוי גרוסמן, ללא כותרת 77 ,שמן על בד, 100X300,    אוסף האמנית

 מוצג

13 - 

  מוצג 14

  ראובן קדים, טבע, 2012, הדפסת ליזר "למדה",  100X100 ס"מ, אוסף האמן

 מוצג

14 - 

  מוצג 15

  ראובן קדים, קנון מחומשים, 2007, הדפסה לייזר "למדה", 78X135 ס"מ, אוסף האמן

 מוצג

15 - 

 

  מוצג 16

  נחום טבת, ללא כותרת, 1998, עץ צבוע, 180X180X50 ס"מ, אוסף האמן

 מוצג

16-