banner
banner

צופן החיים

תערוכת ביולוגיה מולקולארית וגנטיקה

ביולוגיה מולקולארית וגנטיקה מתמקדים בקשרי הגומלין של המערכות השונות של התא והשפעתן על היצור החי.

נשמע מורכב, קשה ואפילו קצת מאיים- אך אין צורך להיבהל. לשם כך הוקמה תערוכת "צופן החיים", על מנת שגם אתה, אני והסובבים אותנו נוכל להבין ביתר קלות בדרך של חוויה והנאה תחום מורכב זה ונגלה שהוא מרתק ומפליא. 

התערוכה מתמקדת במספר נושאים מרכזיים:
מיצג פתיחה- הכרת הגדלים בעולם הביולוגיה.
"ZOOM"- חקירת תא.
מאיץ התפתחות- התפתחות תא בודד ליצור חי.
הישרדות- התמודדות התא החי עם הסביבה.
מעבדת היישומים- שימושים בחיינו בתחום הביולוגיה והגנטיקה.
מי אני?- משחק טריוויה בנושא גנטיקה ותורשה 

 

תערוכות פנים
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל