banner
banner

אנרגיה

בעייני רבים אנרגיה נתפסת כמשהו מובן מאליו אך מתי ניסיתם הצלחתם להסביר מהו המושג "אנרגיה"?

מצד אחד קל להבינה ולהשתמש בה אך מצד שני קשה מאוד להגדירה.

תערוכת אנרגיה שבפארק מנגישה ומפשטת את תהליכי המרת אנרגיית המזון לבניית רקמות והפעלת מערכות הגוף,  מראה כיצד החברה נהפכה תלויה במקורות אנרגיה ומסבירה מהו חוק שימור האנרגיה.

באמצעות המייצגים שנמצאים בתערוכה ננסה להבין כיצד האנרגיה באה לידי ביטוי במגוון דרכים ונושאים מרכזיים:

חוקי שימור אנרגיה ומושגים- הכרת חוקי האנרגיה השונים ומושגים בסיסיים .

המרות אנרגיה- סוגים שונים של המרות אנרגיה.

תהליכי ייצור אנרגיה- אמצעים לייצור אנרגיה ממקורות שונים.

האנרגיה שמסביבנו- השפעת האנרגיה על חיינו וסביבתנו.

ממציאים פורצי דרך- הכרת אישים בתחום האנרגיה והמצאותיהם המופלאות

תערוכות פנים
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל