banner
banner

אור וראייה

חוש הראייה הינו החוש החשוב בגוף האדם. העיניים שלנו פועלות כמצלת וידאו מיוחדת במינה, כל מה שאנו רואים נשלח למוח לעיבוד, פירוש ולעיתים אף לאחסון.

האם חשבתם מה באמת אנחנ​ו רואים?

איך העין שלנו מאפשרת לנו לראות?

מדוע יש לנו שתי עיניים? ומדוע הן מרוחקות זו מזו?

לעין האנושית מרכיבים רבים, כל אחד וחלקו החשוב בתהליך ההתבוננות והראייה.

תערוכת אור וראייה מתמקדת במספר נושאים מרכזיים:
חוקים באופטיקה- הכרת מושגים בסיסיים בתחום האופטיקה.
מה שאנו רואים- הכרת הצבעים שאנו רואים ומשמעותם.
מרכיבי העין- הכרת מרכיבי העין, תפקידם והמחשתם .
יכולות ומגבלות חוש הראייה- המחשת הראייה האנושית באמצעות מכשירים מכאניים ובחינת מגבלות הראייה האנושית.
עזרי ראייה- מכשור טכנולוגי המגביר ומסייע ליכולות הראייה.

תערוכות פנים
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל