banner
banner

תערוכות ומיצגי חוץ

גן מדעי

תערוכה ייחודית מתחת לכיפת השמיים, הכוללת מיצגי ענק פיסוליים ומשחקיים
לפרטים

בריכה מדעית

מזרקה אינטראקטיבית, היוצרת גירוי משחקי, אמנותי ומדעי באמצעות"פיסול" במים". בעזרת הברזים הממוקמים במקביל לשפת הבריכה, יכולים המבקרים "לפסל" את צורת המים הנוצרת מהסילונים במזרקה
לפרטים