banner
banner

אנרגיה

מרגישים שיש לכם המון אנרגיה לבוא ולבקר בפארק? מה היא בעצם האנרגיה הזו? אתם יכולים לראות אותה? לגעת בה? או לשמוע אותה?
בגלל שעניתם על הכל 'לא' קשה מאוד להגדיר מה היא אנרגיה...
תערוכת האנרגיה בפארק תעשה לכם סדר ותגלו לבד מה היא בעצם אנרגיה, מה השימושים שלה ואיפה אנחנו פוגשים אותה בחיי היום יום...

התערוכה חוקרת את האנרגיה בתחומים הבאים:

כשהאנרגיה קולעת לסל - המרת אנרגיה עוזרת לכם במשחק כדור-סל.
אנרגיה וקלוריות - הצטרפו לתרגילי אופניים אנרגטיים ואולי 'תשרפו' קלוריות.
פוגשים את האנרגיה - יש המון  סוגי אנרגיות בחיינו וסביבתנו.

תערוכות פנים
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל