banner
banner

עולם אתייהטק

עולם אתייהטק" היינו מתחם מיוחד המותאם לקהל הצעיר, עשיר בגירויים תחושתיים ותנועתיים ומשחקים בהקשרים מדעיים טכנולוגיים. החוויה מיועדת לילדים ולא פחות מכך, גם להורים "המלווים" אותם.

עולם אתייהטק הוקם באמצעותה של הגברת אתייה (אסתר) בכר ובו אנו מאפשרים להורים להוביל את ילדיהם אל גילוי העולמות השונים ותוך כדי כך גם ליהנות מחוויה משותפת.

  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל