banner
banner

גרעין המדע

האטום נתפס כנושא מסתורי ומרתיע המתקשר באופן אינטואיטיבי ל"נשק גרעיני".

תערוכת גרעין המדע נועדה להנגיש את "סודות האטום", להציג את יתרונותיו ושימושיו השונים ולבאר מושגים שתמיד היו נראים כנחלתם של חוקרים ומדענים בלבד.

אנחנו שמחים להזמין אתכם לתערוכה היחידה בישראל, בשיתוף קמ"ג, בנושא האטום ולהכיר לכם את התחום המרתק הזה!

התערוכה מתמקדת במספר נושאים מרכזיים:

מהו אטום- הבנה בסיסית של "מה זה אטום" וכיצד הוא בנוי
אבני יסוד- הפנמת הרעיון שאטומים שונים בנויים ממספר שונה של חלקיקי יסוד והבנה שהבדלים מינוריים בכמות חלקיקי היסוד משנים את החומרים לגמרי
הקרינה ותכונותיה- הקניית בסיס לידע בקרינה וסוגי הקרינה
הקרינה שסביבנו- הדגמת פליטת קרינה אמתית ממקורות יום-יומיים והתנסות בחומרים פיזיים אמתיים
תגובת שרשרת-  הבנת תגובת השרשרת ו אבחנה בין תגובה מבוקרת לתגובה לא מבוקרת
כור גרעיני- הצצה אל תוך ליבת הכור והבנה כיצד עובד כור גרעיני, ומנגנוני השליטה והבקרה שלו.
תחנות כוח- הכרות עם שיטות להפקת  אנרגיה
מניפולטורים- התנסות בתפעול מניפולטור הבנה של שימושי המניפולטור וחשיבותו
יישומים רפואיים- היכרות עם יישומים רפואיים ממדע הגרעין: תצלומי רנטגן, סמנים, קרינה.
היסטוריה-  היכרות עם חלוצי האטום ואירועים מרכזיים בהיסטוריה של התחום והצגה מקבילה של ציר הזמן ההיסטורי מבחינת דמויות, טכנולוגיות, הישגים ואירועים משמעותיים

בנין תורכי
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל